ARNEKE.NET
Om ARNEKE.NET > Sveriges historia ur nya synvinklar.

Sveriges historia ur nya synvinklar.

historia.arneke.net skriver jag mina personliga funderingar och tankar om Sveriges historia.

Bland annat mitt sökande efter fler vikingatida handelsplatser (birkar) i Sverige. Om Birka, Bjärka, Bjurka och andra platser.