ARNEKE.NET
Om ARNEKE.NET > Ordet "fika"

Ordet "fika"

- Ska vi fika?

Ta en fika.

Gå och fika.

- Kom över på en fika.

- Fika!

Ordet har sitt ursprung i ordet adjektivet "fiken" (fiket; fikne, fikna; fiknare), härifrån kommer även ordet "nyfiken".

Ordet fika kan även ha betydelsen hasta, skynda och förr i tiden även med betydelsen fikon(frukten).